online objednání

Je Vám 55-74 let a vykouřili jste více než 146 000 cigaret? Pokud chcete, pošleme Vás na CT plic. Jedná se o nový preventivní program, jeho cílem je záchyt karcinomu plic v časném stadiu, kdy je lépe léčitelný. 
Nekouření je výhodnější z mnoha důvodů a víme o řadě pacientů, kteří dokázali přestat kouřit i ve vyšším věku. Nyní je vhodné roční období k odbourávání zlozvyků a posilování sebekázně. Tedy vzhůru do toho!!