online objednání

 

Děkujeme za Váš zájem o registraci v naší ordinaci.

Bohužel z kapacitních důvodů aktuálně nové pacienty registrovat nemůžeme. 

Pokud máte zájem, prosím vyplňte a předejte nám formulář níže pro zařazení
na čekací listinu. Doba čekání na registraci je nyní 2-3 měsíce. 

http://www.drskalova.cz/images/dokumenty/Formular%20pro%20zajemce%20o%20registraci.doc