online objednání

Nově mohou být pacienti s nekomplikovaným diabetem mellitus léčeni v naší ordinaci (nemusejí navštěvovat diabetologii). 

V čekárně vedle nástěnky je plakát s informacemi o cukrovce,
pro všechny je totiž důležité, aby této nemoci předcházeli vhodnou životosprávou,
a pokud se již s DM léčí, aby se léčili pečlivě.