online objednání

MUDr Skalová
MUDr Skalová
MUDr.Hana Skalová

  • 1998 promoce na 1.lékařské fakultě UK
  • 1995-97 pravidelná prázdninová praxe v Německu v Kraiskrankenhaus Waldkirchen na oddělení chirurgie a interny
  • 1998-01 předatestační příprava (1rok na interním oddělení NsP Mělník, poté 2,5 roku stáže na ostatních odděleních) 
  • 2000 stáž ve sdružené praxi praktických lékařů - Worthing, jižní Anglie
  • 2001 atestace z všeobecného lékařství

Od té doby pracovala v ordinaci praktické lékařky MUDr.Jarmily Olmerové. V roce 2008 ordinaci od MUDr.Olmerové převzala a pracují zde i nadále obě. V září 2012 ordinace přestěhována do nových prostor DPS Tusarova.
Hovoří anglicky a německy. Je členkou odborných společností praktických lékařů (SVL ČLS JEP, SPL), pravidelně se účastní programů celoživotního vzdělávání lékařů. 

 

 

MUDr Olmerová
MUDr Olmerová
 MUDr Jarmila Olmerová

 Promovala na Lékařské fakultě UK v Praze v roce 1961. Po promoci nastoupila na umístěnku do OÚNZ v Chomutově, kde pracovala v nemocnici. Nejprve 2 roky na plicním oddělení, potom 1 rok na interně a další rok jako obvodní lékařka

 na Městské poliklinice. Po mateřské dovolené se vrátila do Prahy a nastoupila jako sekundární lékařka na internu prim. Kriegla v Thomayerově nemocnici v Krči. Tam složila l. atestaci z interny a pracovala zde až do roku 1970, kdy odešla

 do  OÚNZ v Praze 7. Tam pracovala nejprve jako závodní lékařka v Merkurii a potom jako obvodní lékařka na poliklinice v Tovární ulici v Holešovicích. V roce 1985 atestovala

 ze všeobecného lékařství. Nějakou dobu pracovala současně jako vedoucí polikliniky v Tovární, po roce 1989 jeden a půl roku pracovala jako ředitelka SAZ v Praze 7.

V roce 1994 odešla ze SAZ a začala pracovat jako soukromá praktická lékařka pro dospělé na svém původním pracovišti. 1998 získala licenci lektora v oboru všeobecného lékařství.

V roce 2008 předala ordinaci MUDr.Skalové a nadále zde pracuje na zkrácený úvazek. 

 

 

Alice Krčová
Alice Krčová
ALICE KRČOVÁ, zdravotní sestra

Studium na Střední zdravotnické škole ukončila pod vedením skvělé profesorky PhDr. Evy Kymrové. Během studia si oblíbila chirurgické obory a po maturitě nastoupila na Ortopedickou kliniku tehdy Fakultní nemocnice Na Bulovce. Svou práci začala na lůžkovém oddělení traumatologie a po roce praxe se stala sálovou sestrou na operačních sálech kliniky.

Po mateřské dovolené se začala věnovat obchodu v České keramické manufaktuře. Tady ji zastihla nabídka Dr.Skalové vrátit se k oboru, který vystudovala.