MUDr Skalová
MUDr Skalová
MUDr.Hana Skalová

  • 1998 promoce na 1.lékařské fakultě UK
  • 1995-97 pravidelná prázdninová praxe v Německu v Kraiskrankenhaus Waldkirchen na oddělení chirurgie a interny
  • 1998-01 předatestační příprava (1rok na interním oddělení NsP Mělník, poté 2,5 roku stáže na ostatních odděleních) 
  • 2000 stáž ve sdružené praxi praktických lékařů - Worthing, jižní Anglie
  • 2001 atestace z všeobecného lékařství

Od té doby pracovala v ordinaci praktické lékařky MUDr.Jarmily Olmerové. V roce 2008 ordinaci od MUDr.Olmerové převzala a pracují zde i nadále obě. V září 2012 ordinace přestěhována do nových prostor DPS Tusarova.
Hovoří anglicky a německy. Je členkou odborných společností praktických lékařů (SVL ČLS JEP, SPL), pravidelně se účastní programů celoživotního vzdělávání lékařů.