1/ Pokud máte akutní zdravotní obtíž mimo ordinační hodiny, v noci a ve dnech volna fungují pohotovostní služby - zde je seznam: Přehled LPS.

    Pokud máte závažnou zdravotní obtíž, volejte Rychlou záchrannou službu - 155.

  

2/ Doporučení k odbornému vyšetření NEpotřebujete pro tyto specialisty:

      -  oční, ORL, kožní, gynekologie, stomatologie

      -  chirurgie, ortopedie - pokud se jedná o úraz do 3 dnů od vzniku

     K ostatním vyšetřením je doporučení vhodné, protože praktický lékař provede diferenciální diagnostiku obtíží, zahájí event. vyšetřování, léčení a poskytne specialistovi relevantní informace z pacientovy anamnézy.

 

3/ Očkování proti tetanu: přeočkování je nyní doporučeno až po 20-ti letech.